Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng 3

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MN BÚP SEN XANH   

 

Số:  26 / KH – MNBSX                                                                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 2  tháng  3   năm 2017

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức các hoạt động ngoại khóa tháng 3

 

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học số 25/ KH – MN ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Phòng giáo dục và Đào tạo         quận Cầu Giấy.

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016-2017 số 13/KH – MNBSX ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Trường mầm non Búp Sen Xanh;

Căn cứ  vào thực tế, trường mầm non Búp Sen Xanh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động của tháng 3 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích:

- Nhằm giúp trẻ tìm hiểu về ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Tết Hàn thực.

- Trẻ được thể hiện tình cảm của mình với người thân yêu ( bà, mẹ, cô giáo, bạn gái…) vào ngày 8/3.

2. Yêu cầu:

          -  Tạo được không khí chào mừng, kỉ niệm ngày quốc tế 8/3.

          - Trẻ được tham gia vào hoạt động tập thể: xem chương trình nghệ thuật chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 cùng với người thân trong gia đình.

          - Trẻ được trải nghiệm công việc làm bánh trôi.

II. Nội dung

A. Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

1. Phần 1: Trang trí lớp, sân trường và cho trẻ tìm hiểu về ngày 8/3

1.1. Thời gian: từ ngày 2/3/2017 -> 6/3/2017

1.2. Địa điểm: tại các lớp, sân trường.

1.3. Nội dung:

          - Các lớp trang trí môi trường lớp học chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

          - Cho trẻ tìm hiểu về ý nghĩa, các hoạt động diễn ra ngày 8/3, qua trò chuyện, video, tranh ảnh…

          - Học các bài hát, bài thơ có chủ đề về ngày 8/3.

 

2. Phần 2: Tổ chức cho trẻ làm qùa tặng bà, mẹ, cô giáo và bạn gái  

2.1. Thời gian: từ ngày 6/3/2017 ->7/3/2017

2.2. Địa điểm: các lớp

2.3. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn trẻ làm quà tặng theo sự sáng tạo của cô và trẻ

3. Phần 3: Tổ chức chương trình “ Kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3”  

3.1. Thời gian:16h00 ngày 8/3/2017

3.2. Địa điểm: dưới sân trường

3.3. Giáo viên dẫn chương trình: Nguyễn Thị Tươi

3.4. Nội dung: chương trình nghệ thuật xiếc chào mừng ngày 8/3.

 

B. Tết Hàn thực

          Tổ chức buổi trải nghiệm “Bé trổ tài”

1. Thời gian:9h00 ngày 30/3/2017.

2. Địa điểm: tại lớp

3. Nội dung:

          - Cô giới thiệu nguyên liệu và quy trình làm bánh trôi

          - Hướng dẫn trẻ cách làm

          - Cô và trẻ cùng thực hiện

III. Thành lập Ban Tổ chức

Stt

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

1

Phạm Thanh Thủy

Hiệu trưởng

Phụ trách chung

2

Thái Thị Minh Hương

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách về nội dung

3

Phan Thị Hiền

Giáo viên

Phụ trách cơ sở vật chất

6

Trần Thị Hòa

Văn phòng

Thư ký

          Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa tháng 3 của nhà trường, yêu cầu các CB-GV-NV nghiêm túc thực hiện.

 

 Nơi nhận:

-         Lưu VT

-         Các lớp MG

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Thái Thị Minh Hương

     

Thư viện ảnh

JW Player goes here

Đang truy cập
6
Tổng truy cập
269262