THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2013-2014THỜI KHÓA BIỂU

                                                           NĂM HỌC 2013-2014

LỨA TUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

NHÀ TRẺ

(24 – 36 tháng)

THỂ DỤC

NBTN

ÂM NHẠC

NBPB

 

VĂN HỌC

 

Mẫu giáo Bé

(3 – 4 tuổi)

 

 

THỂ DỤC

 

KPKH-XH

(hoặc TOÁN)

 

TẠO HÌNH

 

ÂM NHẠC

 

VĂN HỌC

 

Mẫu giáo Nhỡ

(4 – 5 tuổi)

 

THỂ DỤC

TOÁN

VĂN HỌC

ÂM NHẠC

KPKH -XH

TẠO HÌNH

 Mẫu giáo Lớn

(5 – 6tuổi) 

VĂN HỌC

THỂ DỤC

ÂM NHẠC

TOÁN

KPKH-XH

LQCC

TẠO HÌNH

Thư viện ảnh

JW Player goes here

Đang truy cập
12
Tổng truy cập
269257